Góc Thiện Nguyện

RÙNG MÌNH PHÁT HIỆN XÁC CHẾT LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN!

Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Đài Loan vô cùng thương tiếc báo tin một người con Quảng Bình đã ra đi tại Đài Loan.

TIN BUỒN! MỘT NGƯỜI CON THANH HÓA RA ĐI TẠI ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO TIN BUỒN! MỘT NGƯỜI CON THANH HOÁ RA ĐI Ở XỨ NGƯỜI!

😭 MỘT NGƯỜI CON NGHỆ AN RA ĐI Ở XỨ NGƯỜI !

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN: vô cùng thương tiếc đau đớn báo tin buồn tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan :