" /> " />

PHỤ THÂN - 父親 - BA BA

CÁC BẠN CÙNG NGHE VÀ HỌC TIẾNG ĐÀI LOAN QUA BÀI HÁT PHỤ THÂN. MỘT BÀI HÁT CHẤT CHỨA NỖI LÒNG CỦA MỖI CHÚNG TA NHỮNG DU HỌC SINH VÀ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN XA QUÊ. HÃY BỐC MÁY LÊN VÀ GỌI NGAY VỀ CHO BỐ CỦA BẠN NHÉ.

CÁC BẠN CÙNG NGHE VÀ HỌC TIẾNG ĐÀI LOAN QUA BÀI HÁT PHỤ THÂN. MỘT BÀI HÁT CHẤT CHỨA NỖI LÒNG CỦA MỖI CHÚNG TA NHỮNG DU HỌC SINH VÀ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN XA QUÊ. HÃY BỐC MÁY LÊN VÀ GỌI NGAY VỀ CHO BỐ CỦA BẠN NHÉ.

XEM NHIỀU VIDEO Ý NGHĨA VÀ BỔ ÍCH VÀ CÙNG HỌC TIẾNG ĐÀI LOAN

Gửi bình luận